Karaman Barosu Adli Yardım Başvuru Formu
468*60

Adli Yardım Başvuru Formu

08 Haziran 2010 | | Adli Yardım | Adli Yardım Başvuru Formu için yorumlar kapalı

Adli Yardım Başvuru Formu örneği :

KARAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

ADLİ YARDIM BÜROSU’NA

Bir avukatın hukuki yardımına ihtiyacım bulunmaktadır. Bunun için maddi güce sahip olmadığımdan tarafıma Baronuzun Adli Yardım Bürosunca adli yardımla bir avukat tayin edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon/GSM :
Mesleği :
İş Adresi :
Bağlı Bulunduğu Sosyal
Güvenlik Kurumu :
Eğitim Durumu :
Nüfus Kaydı :
Eşinin Adı Soyadı :
Varsa Çocukların :

Adı Yaşı Eğitim Durumu Mesleği
………………. ……. …………………….. …………..
………………. ……. …………………….. …………..
………………. ……. …………………….. …………..
………………. ……. …………………….. …………..
………………. ……. …………………….. …………..

GELİR DURUMU

Aylık Gelir :
Ailenin Toplam Maaşı :
Ailedeki Kişi Sayısı :
Ailedeki Çalışan Sayısı :
Geçimini Nasıl Sağlıyor :
Oturduğu Ev :Kira ( ) Ailesine Ait ( ) Kendisine Ait ( )
Diğer ( )
BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvuru Konusu (Dava) :
(Dava devam ediyorsa Mahkeme
adı ve dosya numarası)
Başvuru Konusu Olayın Özü :

BÜRO İLE İLGİLİ SORULAR

1-Daha önce dava açtınız mı? Konusu? Sonucu?

2-Daha önce hakkınızda dava açıldı mı? Konusu? Sonucu?

3-Daha önce bir avukata vekalet verdiniz mi? Adı/Soyadı?

4-Adli Yardım hizmetinden nasıl haberiniz oldu?

5-Daha önce adli yardım hizmetinden yararlandınız mı? Konusu?

T A A H H Ü T N A M E

Avukatlık Yasası ve Adli Yardım Yönetmeliğinden kaynaklanan hak ve sorumluluklarımı bilerek ve özgür irademle imzaladığım bu belge ile;
1-Adli Yardım başvurumun sırasında verdiğim bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırılığının saptanması durumunda görevlendirilen avukatın üstlendiği vekalet görevinden çekilmekte haklı sayılmasını ve hiçbir ihbar ve işleme gerek kalmaksızın adli yardım hizmetinin kendiliğinden durdurulmasını, ayrıca bu halde görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katını ve adli yardım bürosu tarafından yapılan masrafları yasal faizleriyle birlikte adli yardım bürosuna ödemeyi,
2-Yaralandırılacağım adli yardım hizmeti sonucunda herhangi bir maddi yarar elde ettiğim takdirde bu maddi yararı hükme bağlayan ilamda (kararda) belirlenen harca esas değerin % 5 ‘ini hiçbir ihbar ve işleme gerek kalmaksızın adli yardım bürosuna peşinen ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederim.
Tarafıma adli yardımla bir avukat tayin edildiği takdirde yargılama giderlerini karşılayacağımı, makul süre içerisinde vekaletnamemi ve görevlendirilen avukat tarafından istenilen belgeleri avukata vermediğim ve masrafları karşılamadığım takdirde adli yardım görevinin kaldırılacağını tebellüğ eyler, yukarıdaki bilgilerin bana ait olduğunu ve doğruluğunu beyan ederim.

Başvuru Sahibi
Adı-Soyadı/İmza

Etiketler: ,Yorum yapma kapalı.Tasarim: Sosyetiq. Turkce Duzenleme Wptema

Telif: © 2010 Karaman Barosu

SON YAZILAR (RSS) ve Yeni Yorumlar (RSS).