X

Category: Asgari Ücret Tarifeleri

Avukatlık asgari (en düşük) ücret tarifeleri.

Resmi Ücret Tarifesi

Yargı yerlerinde avukat lehine hükmedilecek resmi ücret tarifeleri: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2010) Resmi Gazete…

Noterlik Ücreti

Noter Ücretleri (2010)   I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 1.Muayyen bir meblağı ihtiva…

Yargı Harçları

2010 Yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete No 27449 Resmi Gazete Tarihi 31/12/2009 Kapsam…

CMK Ücret Tarifesi

Adalet ve Maliye Bakanlıklarından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN…