X

Category: Avukatlık Hukuku

Avukatlık mevzuatı.

Avukatlık Ruhsatı için gerekli evraklar

RUHSAT İŞLEMLERİ : AVUKATLIK RUHSATI İÇİN GEREKEN BELGELER : 1. Sabıka Kaydı belgesi (2 Adet)…

TBB Meslek Kuralları

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI I- GENEL KURALLAR 1- Türk avukatları baroların ve Türkiye Barolar…

AB Meslek Kuralları

AVRUPA TOPLULUĞU AVUKATLIK MESLEK KURALLARI 1- GİRİŞ 1-1 Avukatın Görevi Hukuka saygı ilkesi üzerine kurulmuş…

Staj Kredi Yönetmeliği

TBB. Staj Kredi Yönetmeliği : 19.12.2001 tarih ve 24615 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.…

Reklam Yasağı Yönetmeliği

TBB. Reklam Yasağı Yönetmeliği (21.11.2003 tarihli Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç…

Avukatlık Adli Yardım Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Adli Yardım Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25418…

Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği

TBB. Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde…