X

Category: CMK

Avukatlar için Ceza Muhakemesi Kanunu uygulaması

CMK Mevzuat

Ceza Muhakemesi Kanunu mevzuatı sitemizin değişik mevzuat kategorileri altındaki sayfalarda bulunduğu gibi aynı zamanda güncel…

CMK Uzlaşma Teklif Tutanağı

Uzlaşma Teklif Formu: ................ KARAKOLU UZLAŞMA TEKLİF FORMU A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253üncü…

TBB Genelgeleri

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENELGELERİ Genelge No : 1959/282  Tarih : 16/02/2001   İlgi:Türkiye Barolar Birliği'nin…

CMK Uzlaşma

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

CMK Ücret Tarifesi

Adalet ve Maliye Bakanlıklarından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN…

CMK Formları

 CMK’A GÖRE AVUKATLIK HİZMET FORMU       KARAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI’NA     TAYİN EDİLEN AVUKATIN…

TBB CMK Yönetmeliği

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN…