Karaman Barosu CMK Formları
468*60

CMK Formları

28 Mayıs 2010 | | CMK | CMK Formları için yorumlar kapalı

 CMK’A GÖRE AVUKATLIK HİZMET FORMU
 
 
 
KARAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
 
 
TAYİN EDİLEN AVUKATIN ;
 
BARO SİCİL NO   : ………………..
 
ADI                        : ………………………………….
 
SOYADI                : ………………………………….
 
BÜRO TEL           : ………………………………….
 
 
SANIK VEYA ŞÜPHELİNİN;
 
ADI                                                               : ……………………………..         
 
SOYADI                                                       : ……………………………..
 
DOĞUM TARİHİ                                        : ………. /…….. /………….
 
NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ ;
 
BABA ADI                                                   : …………………………..
 
DOĞUM YERİ                                             : …………………………..
 
İSTEMDE BULUNAN MAKAM ;
 
KARAKOL / SAVCILIK / MAHKEME        : …………………………………………………………………………
 
SAVCILIK   HAZIRLIK NUMARASI          : …………./………..
 
MAHKEME ESAS NUMARASI                    : …………/………….
 
SUÇ                                                                    : …………………………………………………………………………..
 
SONUCU                                                           : …………………………………………………………………………..
 
RÜCU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ ? ;      ( ) EDİLEBİLİR   ( ) EDİLEMEZ
 
 
TESPİT EDİLEN HUKUKA AYKIRILIKLAR (Karakol / Savcılık / Mahkeme ;
 
( ) Kimlik tespiti için müdafi çağrılmamış.                          
( ) Yer gösterme işlemi müdafi huzurunda yapılmamış.
( ) Teşhis işlemi müdafi huzurunda yapılmamış.
( ) Şifahi sorgu tutanağı hazırlanmış.
( ) Adli Tabip raporu alınmamış.
( ) Farik-mümeyyiz raporu alınmamış.                          
                                         İmza
 
 

 

BAŞVURU FORMU

 
KARAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
 
 
        Karaman Barosu’nun ………… sicil nosuna kayıtlı avukatım. 5271 sayılı Kanun gereği CMK uygulamalarında müdafi ve vekil olarak görev almak istiyorum.
 
Bilgilerinizi ve gereğinin yerine getirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……/……/2006
 
                                                                                                Av. :……………………………….
 
                                                                                                                     İmza
 
 
 
 
                          BAŞVURU TALEBİNDE BULUNAN AVUKATIN;
 
Adı                         :……………………………………
 
Soyadı                    :…………………………………….
 
Büro Adresi           :……………………………………………………………………………………………..
                                 ………………………………………………………………………………………………
                                 ………………………………………………………………………………………………
 
Büro Tel                 :…………………….           :……………………           Fax : …………………….
 
Cep Tel                   :…………………….
 
Ev Tel                     :…………………….                                                   
 
Ev Adresi               :……………………………………………………………………………………………..
                                ………………………………………………………………………………………………   
                                ………………………………………………………………………………………………                       
 
Görev Bölgesi       : [ ] Karaman Merkez    [ ] Karaman İlçe Adı :……………………..
 
Vergi Dairesi        :…………………………
 
Vergi No                :………………………..
 
Makbuz Sahibi    : [ ] Kendisi
                                         [ ] Sigortalı ise Av. : ……………………………….
 
 
 

Etiketler: , , , ,Yorum yapma kapalı.Tasarim: Sosyetiq. Turkce Duzenleme Wptema

Telif: © 2010 Karaman Barosu

SON YAZILAR (RSS) ve Yeni Yorumlar (RSS).