Karaman Barosu CMK Ücret Tarifesi
468*60

CMK Ücret Tarifesi

28 Mayıs 2010 | | Asgari Ücret Tarifeleri, CMK | CMK Ücret Tarifesi için yorumlar kapalı

Adalet ve Maliye Bakanlıklarından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2010 YILI TARİFESİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

             Tarife

             MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;                                                                            

             a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 149 TL,             

             b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 231 TL,  

             c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,  

             ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,   

             d) Çocuk mahkemeleri:

             1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,        

             2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,

             e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL,

             f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL                                                                                 

             g) Kanun yolları mahkemeleri:

             1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 462 TL,   

             2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 518 TL,                              

             ödenir.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Tarife 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Not: Eski tarifeler için www.hukuki.net sitesinin 

Hukuki Net MevzuatCMK Avukatlık Ücret Tarifesi bölümlerini inceleyiniz.

Etiketler: , , , , , ,Yorum yapma kapalı.Tasarim: Sosyetiq. Turkce Duzenleme Wptema

Telif: © 2010 Karaman Barosu

SON YAZILAR (RSS) ve Yeni Yorumlar (RSS).