Karaman Barosu Asgari Ücret Tarifeleri
468*60
Resmi Ücret Tarifesi

Resmi Ücret Tarifesi

Yargı yerlerinde avukat lehine hükmedilecek resmi ücret tarifeleri: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2010) Resmi Gazete 24.12.2009 Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER           Konu ve kapsam           MADDE 1 – (1) Bütün hukuki... 

[ Devamı ]

Noterlik Ücreti

Noterlik Ücreti

Noter Ücretleri (2010)   I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 0,99) Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın... 

[ Devamı ]

Yargı Harçları

Yargı Harçları

2010 Yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete No 27449 Resmi Gazete Tarihi 31/12/2009 Kapsam 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, “… Her takvim yılı başından geçerli... 

[ Devamı ]

CMK Ücret Tarifesi

CMK Ücret Tarifesi

Adalet ve Maliye Bakanlıklarından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2010 YILI TARİFESİ              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin... 

[ Devamı ]Tasarim: Sosyetiq. Turkce Duzenleme Wptema

Telif: © 2010 Karaman Barosu

SON YAZILAR (RSS) ve Yeni Yorumlar (RSS).